ครอบฟัน (Crown)

21 ครอบฟัน

ครอบฟันและเดือยฟัน

ในฟันที่ผุใหญ่ เนื้อฟันเหลือน้อย อาจไม่สามารถอุดฟันได้ ควรทำเป็นครอบฟัน เพื่อบูรณะฟันให้สามารถใช้งานได้ ป้องกันการแตกหักของฟันในอนาคต ในฟันที่รักษาราก อาจต้องปักเดือยฟันเพื่อเป็นแกนยึดครอบฟันก่อน จากนั้นจึงทำครอบฟัน ซึ่งวัสดุที่ทำมีหลายแบบ ขึ้นกับความแข็งแรง ความสวยงาม และงบประมาณของผู้ป่วย

ขั้นตอนการทำครอบฟัน

  1. ปักเดือยฟันเข้าไปในรากฟัน
  2. กรอฟันโดยรอบ และพิมพ์ปากส่ง lab ทำชิ้นงานระหว่างนี้ทันตแพทย์จะใส่ครอบฟันชั่วคราวให้ก่อน
  3. ยึดครอบฟัน

DENTAL CROWN

A dental crown is a tooth-shaped “cap” that is placed over a tooth – to cover the tooth to restore its shape and size, strength, and improve its appearance. The crowns, when cemented into place, fully encase the entire visible portion of a tooth that lies at and above the gum line. Crowns can be made from all metal (such as gold or another alloy), porcelain-fused-to-metal, or all ceramic.

  • Metals used in crowns include alloys that have a high content of gold or platinum, or base-metal alloys (for example, cobalt- chromium and nickel-chromium alloys). Metal crowns withstand biting and chewing forces well and probably last the longest in terms of wear down. Also, metal crowns rarely chip or break. The metallic color is the main drawback. Metal crowns are a good choice for out-of-sight molars.
  • Porcelain-fused-to-metal dental crowns can be color matched to your adjacent teeth (unlike the metallic crowns). Porcelain-fused-to-metal crowns look most like normal teeth. However, sometimes the metal underlying the crown’s porcelain can show through as a dark line, especially at the gum line and even more so if your gums recede. These crowns can be a good choice for front or back teeth as well as long bridges where the metal is needed for strength.
  • All-ceramic or all-porcelain dental crowns provide better natural color match than any other crown type and may be more suitable for people with metal allergies. All-ceramic crowns can be used for front and back teeth.