Services

Siamdent dental clinic ให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ให้การรักษาตามมาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด ปลอดเชื้อ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ดีที่สุด ท่านจะได้รับความสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวเข้ามาในคลินิกของเรา พบกับรอยยิ้มของเจ้าหน้าที่ทุกคน สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บรรยากาศอบอุ่น ทันตแพทย์ใจดีที่จะสร้างรอยยิ้มให้คุณกลับไปอย่างมั่นใจ

เพราะเรามุ่งสร้างรอยยิ้มให้คุณ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
Better smile, better life

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic treatment)

ฟอกสีฟัน (Tooth whitening)

ครอบฟันขาว (Cosmetic snap-on)

รากฟันเทียม (Dental implant)

รักษารากฟัน (Root canal treatment)

ครอบฟัน (Crown)

ฟันปลอม (Denture)

เคลือบหน้าฟัน (Veneer)

ผ่าฟันคุด (Impacted tooth removal)

รักษาโรคเหงือก (Periodontal treatment)

อุดฟัน (Tooth filling)

ผ่าตัดเพิ่มความยาวตัวฟัน (Crown lengthening)

ผ่าตัดเนื้อเยื่อยึดเหงือก (Frenectomy)

รีเทนเนอร์ (Retainer)