Services

Siamdent dental clinic ให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ให้การรักษาตามมาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด ปลอดเชื้อ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ดีที่สุด ท่านจะได้รับความสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวเข้ามาในคลินิกของเรา พบกับรอยยิ้มของเจ้าหน้าที่ทุกคน สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บรรยากาศอบอุ่น ทันตแพทย์ใจดีที่จะสร้างรอยยิ้มให้คุณกลับไปอย่างมั่นใจ

เพราะเรามุ่งสร้างรอยยิ้มให้คุณ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
Better smile, better life

 

♥ ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic treatment)

♥ ฟอกสีฟัน (Tooth whitening)

 ครอบฟันขาว (Cosmetic snap-on)

♥ รากฟันเทียม (Dental implant)

♥ รักษารากฟัน (Root canal treatment)

♥ ครอบฟัน (Crown)

♥ ฟันปลอม (Denture)

♥ เคลือบหน้าฟัน (Veneer)

♥ ผ่าฟันคุด (Impacted tooth removal)

♥ รักษาโรคเหงือก (Periodontal treatment)

♥ อุดฟัน (Tooth filling)