Services

Siamdent dental clinic ให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ให้การรักษาตามมาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด ปลอดเชื้อ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ดีที่สุด ท่านจะได้รับความสะดวกสบายตั้งแต่ก้าวเข้ามาในคลินิกของเรา พบกับรอยยิ้มของเจ้าหน้าที่ทุกคน สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บรรยากาศอบอุ่น ทันตแพทย์ใจดีที่จะสร้างรอยยิ้มให้คุณกลับไปอย่างมั่นใจ

เพราะเรามุ่งสร้างรอยยิ้มให้คุณ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
Better smile, better life

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic treatment)

ฟอกสีฟัน (Tooth whitening)

ครอบฟันขาว (Cosmetic snap-on)

รากฟันเทียม (Dental implant)

รักษารากฟัน (Root canal treatment)

ครอบฟัน (Crown)

ฟันปลอม (Denture)

เคลือบหน้าฟัน (Veneer)

ผ่าฟันคุด (Impacted tooth removal)

รักษาโรคเหงือก (Periodontal treatment)

อุดฟัน (Tooth filling)

ผ่าตัดเพิ่มความยาวตัวฟัน (Crown lengthening)

ผ่าตัดเนื้อเยื่อยึดเหงือก (Frenectomy)

รีเทนเนอร์ (Retainer)

Vivera Retainers by invisalign