จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร (orthognathic surgery)

ความผิดปกติของการสบฟันบางอย่างเกิดจากโครงสร้างกระดูกขากรรไกรที่ผิดปกติ เช่น คางยื่น คางเล็ก กรามบนใหญ่ยาว ยิ้มเห็นเหงือก บางครั้งการจัดฟันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจได้ จึงอาจจำเป็นต้องทำการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร ซึ่งทาง Siamdent dental clinic มีให้บริการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร ท่านสามารถจัดฟันที่คลินิกของเราได้ และทันตแพทย์จะประสานกับทางโรงพยาบาลในการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร

จัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร 499
จัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร 499

Orthognathic Surgery

In many cases, problems with the bite or the alignment of the teeth can be corrected using today’s advanced methods of dental and orthodontic treatment. Sometimes, however, skeletal and dental irregularities aren’t so easy to remedy, even with the most up-to-date non-surgical techniques. That’s when corrective jaw surgery (also called orthognathic surgery) may be recommended.

8 Steps for orthognathic surgery

  1. Orthodontist consultation. Buy package 499 baht and then, take dental records (photographs and impression) for free.
  2. Digital x-ray (panoramic and lateral cephalograph) 1,000 baht (discount from 1,500 baht).
  3. Oral surgeon consultation at Mahidol University or Phyathai 2 Hospital.
  4. Mouth preparation (for examples – tooth cleaning, fillings, tooth removal) starts from only 600 baht.
  5. Bond the metal braces on your teeth. You can pay by installments. 4,000 baht for 5 months, then 2,000 baht/month until full payment.
  6. Orthognathic surgery operation at Mahidol University or Phyathai 2 Hospital
  7. Detailing and finishing orthodontic treatment.
  8. After treatment, do orthodontic retainers to maintain your beautiful teeth (free).