จัดฟันโลหะธรรมดา (metal bracket)

การจัดฟันแบบโลหะธรรมดา เป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันโลหะติดบนผิวฟัน ซึ่งลวดจัดฟันจะถูกรัดอยู่ในแบร็คเกตจัดฟันด้วยยางโอริงสีสันสดใสต่างๆตามที่คุณเลือกซึ่งมีให้เลือกกว่า 70 สี Siamdent dental clinic ใช้เครื่องมือจัดฟันที่มีคุณภาพจากอเมริกา (American Orthodontics) เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ในคุณภาพและบริการของเรา

ขั้นตอนโปรโมชั่นจัดฟัน499
ขั้นตอนโปรโมชั่นจัดฟัน499

Traditional metal braces are the most common type of braces and are more comfortable today than ever before. Made of high-grade stainless steel, metal braces straighten your teeth using metal brackets and arch wires. We use high quality brackets from USA for your confidence. With metal braces, you have the option of adding colored elastics (rubber bands) for a more unique and colorful smile.

5 Steps for metal braces [PROMOTION – BRACES 499]

  1. Orthodontist consultation. Buy package 499 baht and then, take dental records (photographs and impression) for free.
  2. Digital x-ray (panoramic and lateral cephalograph) 1,000 baht (discount from 1,500 baht).
  3. Mouth preparation (for examples – tooth cleaning, fillings, tooth removal) starts from only 600 baht.
  4. Bond the metal braces on your teeth. You can pay by installments in 2 ways.
    • Option A : 3,000 baht for 5 months then 1,000 baht until full price.
    • Option B : 2,400 baht for 5 months then 1,200 baht until full price.
  5. After treatment, do orthodontic retainers to maintain your beautiful teeth (free).