จัดฟันใส (clear aligner)

09 จัดฟันใส clear aligner10 ขั้นตอนจัดฟันใส clear aligner11 ขั้นตอนจัดฟันใส digital clear aligner

จัดฟันใส Clear Aligner คืออะไร

Clear aligner คือการจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบพลาสติกใส โดยจะค่อยๆให้แรงเบาๆในการเคลื่อนฟันไปในทิศทางที่ต้องการ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจัดฟันแต่ไม่ต้องการให้เห็นเหล็กจัดฟัน

ข้อดีของการจัดฟันใส ได้แก่ มีความสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ มองไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน ไม่มีเครื่องมือทิ่มปากกระพุ้งแก้ม สามารถถอดเข้าออกได้ จึงรับประทานอาหารได้สะดวก และสามารถถอดมาทำความสะอาดฟันได้ดี ลดโอกาสเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ กลิ่นปาก และมีราคาไม่แพงเท่ากับการจัดฟันใสแบบ invisalign

Clear aligner แต่ละ set จะมี 3 คู่ คือ แบบนิ่ม แบบกลาง แบบแข็ง โดยใส่แบบนิ่ม 1 สัปดาห์ แบบกลาง 1 สัปดาห์ และแบบแข็ง 1 สัปดาห์ จากนั้นมาพิมพ์ปากทำ set ถัดไป จำนวน set ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการรักษา หรือจนกว่าผู้ป่วยพึงพอใจแล้ว เมื่อจัดฟันเสร็จ สามารถใส่ clear aligner ชิ้นสุดท้ายต่อเป็น clear retainer เพื่อคงสภาพฟัน

นวัตกรรมล่าสุด !!! Digital clear aligner เทคโนโลยีจาก SCHEU ประเทศเยอรมัน

Digital clear aligner สามารถพิมพ์ปากครั้งเดียว ทำการ scan โมเดลฟัน และทำการเคลื่อนฟันในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อทำชิ้นงาน clear aligner ได้ถึง 4 set เพราะฉะนั้นคุณจึงไม่ต้องมาพิมพ์ปากทุกเดือน สามารถพิมพ์ปากทีเดียวได้ชิ้นงาน 4 set และหากต้องการเคลื่อนฟันต่อจึงพิมพ์ปากทำอีก 4 set ถัดไป


Clear Aligners

Clear aligners are an alternative to traditional braces and are designed to help guide teeth into their proper position. Similar to braces, clear aligners use a gradual force to control tooth movement, but without metal wires or brackets. The aligners are made of a strong plastic material and are fabricated to fit each individual’s mouth. If a series of aligners are needed, each aligner moves the teeth in incraments until the desired movement is achieved.

Advantages of orthodontic treatment with clear aligners

Clear aligners are a great alternative for patients who want a straighter smile, but do not want to wear traditional metal braces. Also, aligners are beneficial for patients with previous orthodontic treatment that want to make minor corrections to their smile. There are several advantages to using clear aligners:

  • Clear aligners are removable so it is easier for you to brush and floss after meals
  • Clear aligners are easier to keep clean
  • Clear aligners are comfortable and less likely to irritate your gums and cheeks
  • Clear aligners can prevent tooth wear from grinding

THE 3-SPLINT-SYSTEM

3 different material thicknesses; soft-medium-hard, worn during 4 weeks:
With each treatment step, you receive 3 splints of different thicknesses to be worn subsequently. Thanks to this steady increase in pressure, your teeth are aligned effecitively, yet smoothly and with extraordinary comfort.

NEW DIGITAL CLEAR ALIGNER

Taking one impression can move teeth into 4 sets so you don’t have to see orthodontist frequently. The tooth model are scanned into digital data and tooth movement are created in computer program. Then sets of clear aligner are produced with 3D digital printing.