ผ่าตัดเนื้อเยื่อยึดเหงือก (Frenectomy)

เนื้อเยื่อยึดเหงือกเป็นเนื้อเยื่อที่ยึดอวัยวะข้างเคียงกับเหงือกเข้าด้วยกัน เช่น เนื้อเยื่อยึดเหงือกกับริมฝีปาก (labial frenum) เนื้อเยื่อยึดเหงือกกับลิ้น (lingual frenum) เนื้อเยื่อยึดเหงือกกับกระพุ้งแก้ม (buccal frenum)

  ในบางกรณีที่เนื้อเยื่อยึดเหงือกเกาะอยู่ระหว่างฟันหน้า จะทำให้เกิดฟันห่างตรงกลาง (diastema) หรือดึงรั้งทำให้เหงือกร่นได้  หรือบางกรณีที่เนื้อเยื่อยึดเหงือกกับริมฝีปากหรือลิ้นสั้นทำให้ลิ้นขยับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ ส่งผลต่อการออกเสียงไม่ชัดได้

  การรักษาทำโดยผ่าตัดเนื้อเยื่อยึดเหงือกและริมฝีปากที่อยู่ระหว่างฟันออก และเย็บปิดในตำแหน่งปกติ ถ้าในเด็กฟันที่ห่างอาจเคลื่อนมาชิดได้เอง หรืออาจต้องจัดฟันดึงให้ฟันชิดกัน ทั้งนี้ควรมาปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันหรือทันตแพทย์โรคเหงือกก่อนค่ะ

Siamdent Dental Clinic

Better smile, better life