ผ่าตัดเพิ่มความยาวตัวฟัน (crown lengthening)

ปัญหาการยิ้มเห็นเหงือกเยอะ (gummy smile) สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ในกรณีที่ตัวฟันสั้น ยิ้มเห็นเหงือกเยอะ จะใช้เครื่องเลเซอร์ electrosurgery ในการตัดเหงือกออกเพื่อให้ตัวฟันยาวขึ้น (gingivectomy) ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องกรอแต่งกระดูกร่วมด้วย (crown lengthening) โดยส่วนใหญ่จะทำบริเวณฟันหน้าหรืออาจตัดเหงือกไปถึงฟันกรามน้อยขึ้นกับแผนการรักษาของทันตแพทย์

นอกจากนี้การผ่าตัดเหงือกเพิ่มความยาวตัวฟัน อาจทำในกรณีที่ต้องทำการบูรณะฟัน เช่น อุดฟัน ครอบฟัน ที่ลึกลงไปใต้เหงือก อาจจำเป็นต้องผ่าตัดเหงือกออกก่อนเพื่อให้การบูรณะฟันทำได้ดียิ่งขึ้น

28 ผ่าตัดเพิ่มความยาวตัวฟัน


Gummy smile refers to the condition where the gum is very exposed when a person smiles. Siamdent Dental Clinic offers gummy smile treatment with lasers to correct an excessive gingival display that affects the overall appearance of your smile.