ฟอกสีฟัน (Tooth Whitening)

17 โปรโมชั่นฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟันคืออะไร?

ฟอกสีฟันคือการทำให้ฟันขาวขึ้น 
มี 2 แบบ คือ
1. ฟอกที่คลินิก ทำโดยทันตแพทย์ ใช้สารฟอกสีฟันความเข้มข้นสูง เห็นผลรวดเร็ว
2. ฟอกที่บ้าน ทำได้เอง โดยใส่น้ำยาลงในถาดฟอกสีฟัน ความเข้มข้นน้อยกว่า ฟันจะค่อยๆขาวขึ้น เห็นผลช้ากว่า

ทั้งนี้ในขณะฟอกสีฟัน อาจเกิดอาการเสียวฟันได้ และการฟอกสีฟันจะเปลี่ยนเฉพาะสีฟันเท่านั้น หากมีวัสดุอุดเดิม อาจต้องเปลี่ยนวัสดุอุดใหม่ให้ขาวขึ้นภายหลัง

หลังฟอกสีฟัน ควรงดทานอาหารที่มีสีเข้ม ชา กาแฟ เพื่อชะลอการติดสีของฟัน และทำความสะอาดฟันให้ดี หากเสียวฟันหลังฟอก อาจใช้ยาสีฟันลดการเสียวฟันได้

slide3-2


WHAT IS TEETH WHITENING?

Teeth whitening is the most common cosmetic dental procedure sought by people primarily to remove the accumulated stains on the teeth. These stains can be removed quickly, safely and with minimal discomfort utilizing In-Office whitening systems or custom home trays.

In-office whitening [PROMOTION 3,900 BAHT]

Pola’s unique formulation dissolves and releases the active whitening ingredient immediately to initiate the whitening process. By breaking down and releasing the peroxide ions fast, Pola’s whitening process is triggered and does not require UV light therapy to accelerate the process. Polaoffice+ contains the fastest bleach available to safely whiten teeth in 30 minutes at a neutral pH to protect your tooth and gums.

Polaoffice requires 1 x 30 minute visit to your dentist to achieve whiter teeth. The ease and convenience of Polaoffice enables you to achieve whiter teeth while protecting your teeth and gums.

Polaoffice only requires a thin layer to be applied and can be easily cleared away, which minimizes your total time at the dentist to 30 minutes.

At-home whitening 

We provide you the convenience of whitening your teeth at home with Opalescence® (Ultradent – USA) . Not all bleaching products deliver by dentist give you at the same time efficiency and safety.  Opalescence tooth whitening gel is the only whitening gel recognize and accredited by the American Dental Association. It contains PF (potassium nitrate and fluoride), which helps maintain and even improve the health of enamel throughout the whitening process.

We will custom a bleaching tray to perfectly fit your teeth. The trays are thin, form fitting, and comfortable to wear. By applying the bleaching gel inside the custom-made trays and wearing them only at night (or at day time instead of night time), you can achieve excellent whitening results in as few as two weeks. Depending on the severity of the stains,we may recommend an extended treatment time.