รากฟันเทียมพร้อมครอบฟัน 45,000 บาท [DENTAL IMPLANT PROMOTION]

16 ขั้นตอนรากฟันเทียม

โปรโมชั่นรากฟันเทียมพร้อมครอบฟันเพียง 45,000 บาท

มีช่องว่างจากการถอนฟันใช่ไหม?
ไม่อยากใส่ฟันปลอมใช่ไหม?
ทำไมถึงควรใส่รากฟันเทียม?

– ไม่ต้องใส่ฟันปลอมถอดเข้าออกให้รำคาญใจ
– ไม่รบกวนการพูด ออกเสียง
– ไม่รบกวนการทานอาหาร
– มีความสวยงามเหมือนฟันจริง
– ยิ้มสวยเพิ่มความมั่นใจ
– ใช้งานได้เหมือนฟันจริง
– ดูแลทำความสะอาดได้ง่าย


DENTAL IMPLANT PROMOTION ONLY 45,000 BAHT

Dental implants are replacement tooth roots. Implants provide a strong foundation for fixed replacement teeth that are made to match your natural teeth.

There are many advantages to dental implants, including:

  • Improved appearance.
  • Improved speech.
  • Improved comfort.
  • Easier eating.
  • Improved self-esteem.
  • Improved oral health.
  • Durability.
  • Convenience.