โปรโมชั่นจัดฟัน 499 [BRACES 499 PROMOTION]

โปรโมชั่นจัดฟัน 499

แถมฟรีกว่า 10,000 บาท

ฟรี ! ปรึกษาจัดฟัน (มูลค่า 500 บาท)

ฟรี ! ถ่ายรูปพิมพ์ปาก (มูลค่า 1,000 บาท)

ฟรี ! วิเคราะห์วางแผนการรักษา (มูลค่า 500 บาท)

ฟรี ! 900 บาท สำหรับงานขูดหินปูน/อุดฟัน/ถอนฟัน/ผ่าฟันคุด สำหรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคม (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

ฟรี ! ค่าติดเครื่องมือ (ไม่มีค่าติดเครื่องมือเพิ่ม)

ฟรี ! เครื่องมือหลุด 2 ตัวแรก (มูลค่า 1,000 บาท)

ฟรี ! Raise bite ตัวยกการสบฟัน (มูลค่า 1,000 บาท)

ฟรี ! ยางดึงจัดฟัน (ไม่มีค่ายางดึงเพิ่ม)

ฟรี ! ขี้ผึ้งจัดฟัน ตลอดการรักษา

ฟรี ! ค่าจัดฟัน หากชำระครบวงเงินแล้วแต่ยังจัดไม่เสร็จ

ฟรี ! ถอดเครื่องมือหลังจัดฟันเสร็จ (มูลค่า 1,000 บาท)

ฟรี ! รีเทนเนอร์ 2 ชิ้น บน+ล่าง หลังจัดฟันเสร็จ (มูลค่า 5,000 บาท)

=================================================

โปรโมชั่นลดราคาแต่ไม่ลดคุณภาพ

จัดฟันโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เคสยาก เคสแก้ ฟันซ้อน ฟันยื่น ฟันงุ้ม ฟันห่าง ฟันสบลึก ฟันสบคร่อม ดึงปิดช่อง ผ่าตัดกราม จัดรอบ 2 จัดมาแล้วยังไม่พอใจ จบได้ทุกปัญหา

ที่นี่ใช้เครื่องมือจัดฟันคุณภาพสูงจากประเทศอเมริกา

มีสียางจัดฟันให้เลือกมากมาย

คลินิกสวย สะอาด ปลอดเชื้อ บริการเป็นเลิศเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ในคุณภาพและมาตรฐานของเรา

5 ขั้นตอน โปรโมชั่นจัดฟัน 499

1. ปรึกษาจัดฟัน ฟรี!

    ถ้าตกลงจัดฟัน ชำระค่าจองโปร 499 ฿

    ฟรี! ถ่ายรูปพิมพ์ปากทำประวัติ (1,000 ฿)

2. X-ray ประเมินฟันและขากรรไกร 1,000 ฿

3. เคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน *

4. ติดเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะธรรมดา เลือกจ่ายได้ 2 แบบ

   – แบบ A แบ่งจ่าย 3,000 ฿ x 5 ครั้ง หลังจากนั้นครั้งละ 1,000 ฿ จนครบวงเงิน

   – แบบ B แบ่งจ่าย 2,400 ฿ x 5 ครั้ง หลังจากนั้นครั้งละ 1,200 ฿ จนครบวงเงิน

   – หรือจ่ายค่าจัดฟันทั้งหมดในครั้งเดียว ลดเพิ่ม 1,000 ฿

5. จัดฟันเสร็จ

ฟรี! ค่าถอดเครื่องมือ (1,000 ฿)

    ฟรี! รีเทนเนอร์ 2 ชิ้น (5,000 ฿) *

* เงื่อนไข ผู้ป่วยต้องเคลียร์ช่องปากที่ Siamdent Dental Clinic จึงได้รับสิทธิ์ฟรีรีเทนเนอร์ 2 ชิ้น


BRACES 499 PROMOTION

FREE ! Orthodontist consultation [500 baht]
FREE ! Taking records (photos and impression) [1000 baht]
FREE ! Treatment analyzing and planning [500 baht]
FREE ! Braces bonding fee (no extra charge)
FREE ! Two brackets rebonding [1000 baht]
FREE ! Bite raiser [1000 baht]
FREE ! Orthodontic elastics (no extra charge)
FREE ! Orthodontic wax (no extra charge)
FREE ! Treatment fee after paid in full amount
FREE ! Braces debonding fee [1000 baht]
FREE ! Orthodontic retainers after finish treatment [5000 baht] *
* You will get free retainers if you do mouth preparation at Siamdent Dental Clinic

5 Steps for metal braces [PROMOTION – BRACES 499]

  1. Orthodontist consultation. Buy package 499 baht and then, take dental records (photographs and impression) for free.
  2. Digital x-ray (panoramic and lateral cephalograph) 1,000 baht (discount from 1,500 baht).
  3. Mouth preparation (for examples – tooth cleaning, fillings, tooth removal) starts from only 600 baht.
  4. Bond the metal braces on your teeth. You can pay by installments in 2 ways.
    • Option A : 3,000 baht for 5 months then 1,000 baht/month until full price.
    • Option B : 2,400 baht for 5 months then 1,200 baht/month until full price.
  5. After treatment, do orthodontic retainers to maintain your beautiful teeth for free if you do mouth preparation at Siamdent Dental Clinic.