ครอบฟันขาว (Cosmetic snap-on)

 

Slide18

ครอบฟันขาว (cosmetic snap-on)

เป็นครอบฟันพลาสติก สวมทับฟันเดิมโดยไม่ต้องกรอแต่งฟัน สามารถถอดเข้าออกได้ สวมใส่สบาย ผลิตจากวัสดุที่บางและแข็งแรง มีสีให้เลือก 3 เฉดสี A1, A2, A3 ตามระดับความขาวที่ต้องการ ช่วยสร้างความมั่นใจ เพิ่มความสวยงาม ส่งเสริมบุคลิกภาพ หรือใช้ปกปิดความผิดปกติของฟัน เช่น ฟันสีเข้ม ฟันห่าง ฟันเรียงตัวผิดปกติ เป็นต้น

ราคาชิ้นละ 8,000 บาท หรือทำบนล่างคู่ละ 15,000 บาท


Cosmetic snap-on

Cosmetic snap-on is removable dental veneers which are an excellent option for people who are unhappy with the cosmetic appearance of their teeth.  These ultra-thin, porcelain slips fit perfectly over teeth, making them look cosmetically perfect and completely beautiful.

Price: 8,000 Baht/arch or 15,000 Baht for upper and lower arches

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s