ทำไมต้องเอ็กซเรย์ก่อนจัดฟัน?

ทำไมต้อง x-ray ก่อนจัดฟัน

ในการวิเคราะห์และวางแผนการจัดฟัน จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากการตรวจทางคลินิก และต้องใช้ภาพถ่ายรังสีเอ็กซเรย์เพื่อประเมินลักษณะโครงสร้างใบหน้ากระดูกขากรรไกรและฟัน และตรวจหาความผิดปกติอื่นๆที่อาจซ่อนอยู่ได้ เช่น ฟันผุ รอยโรคต่างๆ ฟันคุด ฟันเกิน โพรงไซนัส ข้อต่อขากรรไกร เป็นต้น โดยทันตแพทย์จัดฟันจะนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์และวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อให้การรักษาออกมาดีที่สุด

#siamdent #ทำฟัน #จัดฟัน #bettersmilebetterlife

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s