ทำไมต้องเอ็กซเรย์ก่อนจัดฟัน?

ทำไมต้อง x-ray ก่อนจัดฟัน

ในการวิเคราะห์และวางแผนการจัดฟัน จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากการตรวจทางคลินิก และต้องใช้ภาพถ่ายรังสีเอ็กซเรย์เพื่อประเมินลักษณะโครงสร้างใบหน้ากระดูกขากรรไกรและฟัน และตรวจหาความผิดปกติอื่นๆที่อาจซ่อนอยู่ได้ เช่น ฟันผุ รอยโรคต่างๆ ฟันคุด ฟันเกิน โพรงไซนัส ข้อต่อขากรรไกร เป็นต้น โดยทันตแพทย์จัดฟันจะนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์และวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อให้การรักษาออกมาดีที่สุด

#siamdent #ทำฟัน #จัดฟัน #bettersmilebetterlife

Leave a Reply