ใส่ฟันปลอมอยู่สามารถจัดฟันได้หรือไม่?

หลายท่านที่เคยถอนฟันไปและทำการใส่ฟันปลอมอยู่ แต่ต้องการจัดฟันก็สามารถจัดฟันได้นะคะ แต่ทั้งนี้ในการจัดฟันจะมีการเคลื่อนฟัน หากใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ ก็จะทำให้ใส่ฟันปลอมไม่ลงที่ จะไม่สามารถใส่ฟันปลอมระหว่างจัดฟันได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ถ้าหากเป็นฟันหน้าที่หายไป คุณหมอจัดฟันอาจพิจารณาแขวนซี่ฟันปลอมไว้ให้ระหว่างจัดฟันเพื่อความสวยงาม ไม่ให้มีช่องว่างที่ฟันหน้าระหว่างจัดฟัน ทำให้ผู้ป่วยสามารถยิ้มและพูดคุยได้อย่างมั่นใจ

แต่ถ้าผู้ป่วยใส่รากฟันเทียมอยู่ จะไม่สามารถเคลื่อนฟันที่ทำรากเทียมไว้ได้ค่ะ เนื่องจากรากฟันเทียมจะฝังอยู่ในกระดูก จึงไม่สามารถเคลื่อนตำแหน่งไปได้เหมือนฟันธรรมชาติิค่ะ และอาจจะเป็นข้อจำกัดในการจัดฟันด้วย ทำให้การจัดฟันไม่สามารถเคลื่อนฟันซี่ข้างเคียงไปได้มากเนื่่องจากมีซี่ฟันที่ทำรากเทียมไว้เป็นตัวกำหนดตำแหน่งค่ะ แต่ถ้าจัดฟันให้ฟันซี่อื่นเรียงเรียบขึ้นหรือฟันซี่อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับรากฟันเทียมก็สามารถจัดฟันได้ตามปกติค่ะ

หลังจากจัดฟันแล้วอาจจะต้องใส่ฟันปลอมทดแทนหรือไม่นั้นขึ้นกับแผนการรักษาของคุณหมอจัดฟันค่ะ ต้องพิจารณาหลายๆปัจจัยร่วมกัน เช่น การเรียงตัวของฟัน การสบฟัน ความสมมาตรซ้ายและขวา เส้นกึ่งกลางฟัน สภาพสันเหงือกของช่องว่าง เป็นต้น ในบางกรณีก็สามารถดึงฟันปิดช่องว่างได้ ไม่ต้องใส่ฟันปลอมหลังจัดฟัน แต่ในบางกรณีก็จำเป็นต้องใส่ฟันปลอมหลังจากจัดฟันเสร็จค่ะ แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอจัดฟันเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายค่ะ

class III แขวนซี่ฟันปลอม วรัชยา
เคสจัดฟันแขวนซี่ฟันปลอมระหว่างจัดฟัน
ปิดช่องฟันหน้า เตชิต
เคสปิดช่องฟันหน้าและฟันหลัง

5 thoughts on “ใส่ฟันปลอมอยู่สามารถจัดฟันได้หรือไม่?

    1. ราคาจัดฟันขึ้นกับความยากง่ายแต่ละเคสค่ะ แนะนำให้มาปรึกษาคุณหมอจัดฟันของเราก่อนค่ะ

Leave a Reply