จัดฟันกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรล่าง

class II div 1 growth modification

class II div 1 growth modification with Twinblock

ผู้ป่วยหลายคนมาด้วยปัญหาฟันบนยื่น ฟันเหยิน แต่ในบางกรณีก็จะตรวจพบว่าสาเหตุที่แท้จริิงมาจากโครงสร้างขากรรไกรล่างที่เล็กกว่าปกติิ มีตำแหน่งถอยไปด้านหลัง ทำให้ฟันบนดูยื่นนั่นเอง ดังนั้นการรักษาจึงควรไปแก้ที่ต้นเหตุ นั่นคือขากรรไกรล่างที่เล็กกว่าปกติ

ในผู้ป่วยที่มีขากรรไกรล่างเล็ก และยังมีการเจริญเติบโตอยู่สามารถใช้การเจริญเติบโตมาช่วยในการรักษาได้ (growth modification) โดยเฉพาะในช่วง 10-14 ปี จะเป็นช่วงที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรล่างออกมาได้ดี โดยใช้เครื่องมือ Twinblock กระตุ้นการเจริญของขากรรไกรล่าง  เมื่อใส่เครื่องมือ ขากรรไกรล่างจะอยู่ในตำแหน่งยื่นไปข้างหน้า เป็นการกระตุ้นให้ขากรรไกรล่างเจริญออกมาด้านหน้า โดยทั่วไปจะใส่ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี จากนั้นจึงจัดฟันแบบติดแน่นต่อเพื่อแก้ไขการเรียงตัวของฟันและดึงฟันให้สบกันเป็นปกติ

ข้อดีของการใส่ Twinblock

  • ช่่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรล่าง
  • เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขากรรไกร
  • ลดความซับซ้อนในการรักษาจัดฟันแบบติดแน่นภายหลัง
  • ลดโอกาสในการถอนฟัน
  • ลดฟันบนยื่นเหยิน
  • เครื่องมือเป็น 2 ชิ้น บนล่าง ทำให้สามารถอ้าปากขยับเคลื่อนไหวได้อิสระมากกว่าเครื่องมือบางประเภทที่เป็นชิ้นเดียว
  • สามารถถอดออกได้ ทำความสะอาดได้ดีกว่าเครื่องมือแบบติดแน่น

ข้อเสียของการใส่ Twinblock

  • ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยในการใส่เครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ

 

*ทั้งนี้ผลการกระตุ้นการเจริญของขากรรไกรล่างอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน ควรปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันเพื่อตรวจและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมนะคะ

 

Siamdent Dental Clinic
มุ่งสร้างรอยยิ้มให้คุณเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
#siamdent #ทำฟัน #จัดฟัน #จัดฟันเปลี่ยนชีวิต #bettersmilebetterlife

Leave a Reply