ถอนฟันไปแล้วสามารถจัดฟันปิดช่องว่างได้หรือไม่?

บางท่านอาจเคยถอนฟันไปด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน หรือเคยได้รับอุบัติเหตุฟันหักไป ทำให้มีช่องว่างจากการถอนฟัน ซึ่งส่งผลเสียต่างๆตามมา เช่น ฟันข้างเคียงล้ม ฟันกระจายตัวเข้าสู่ช่องว่างทำให้ฟันห่าง ฟันคู่สบงอกย้อยลงมากัดกระแทกหรือกัดชนเหงือกหรือขัดขวางการใส่ฟันปลอมในอนาคต ดังนั้นหากถอนฟันไปแล้วก็ควรใส่ฟันปลอมเพื่อให้มีฟันในการใช้งาน เพื่อความสวยงาม และป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากช่องว่างที่ไม่ได้ใส่ฟันปลอม ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

แต่ถ้าไม่อยากใส่ฟันปลอม จะสามารถจัดฟันดึงให้ฟันชิดกันได้หรือไม่?

ในการจัดฟันจะต้องพิจารณาหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น การเรียงตัวของฟัน การสบฟัน ความสมมาตรซ้ายขวา หากผู้ป่วยมีแผนจะจัดฟันอยู่แล้ว อาจต้องให้คุณหมอจัดฟันตรวจและวางแผนการรักษาว่าสามารถดึงให้ฟันชิดกันได้หรือไม่ ในบางกรณีที่จะต้องถอนฟันเพื่อการจัดฟัน อาจพิจารณาใช้ช่องว่างที่มีอยู่แทน แต่อาจใช้ระยะเวลาในการจัดฟันนานมากขึ้น หรือหากมีช่องว่างด้านเดียว การดึงฟันปิดช่องว่างข้างเดียวอาจทำให้ฟันเบี้ยวไปทางด้านนั้นได้ คุณหมออาจพิจารณาปักสกรูจัดฟันร่วมด้วยเพื่อดึงฟันกรามมาชิดแทน เพื่อพยายามไม่ให้ฟันเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นกับแผนการรักษาของทันตแพทย์จัดฟันว่าแต่ละเคสสามารถทำได้แค่ไหนอย่างไร


ตัวอย่างเคส ผู้ป่วยมีช่องว่างจากการถอนฟัน ทำการจัดฟันดึงฟันกรามปิดช่องว่าง ไม่ต้องใส่ฟันปลอม นอกจากนี้ยังมีฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน ไม่อยากรักษารากฟัน แต่มีฟันคุดอยู่ติดกัน คุณหมอจึงถอนฟันผุออกแล้วดึงฟันคุดมาแทนที่ให้

ทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละเคสด้วย บางเคสสามารถปิดช่องว่างได้ บางเคสปิดช่องว่างไม่ได้ บางเคสก็ต้องรักษารากฟันจะดีกว่า หรือบางเคสฟันคุดอาจจำเป็นต้องถอนออกหรือผ่าออกก่อนจัดฟัน จึงแนะนำให้เข้ามาปรึกษากับคุณหมอจัดฟันของเราก่อนนะคะ

Siamdent Dental Clinic

มุ่งสร้างรอยยิ้มให้คุณเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

Better smile, better life

#siamdent#ทำฟัน#จัดฟัน#จัดฟันปิดช่องว่าง#จัดฟันเปลี่ยนชีวิต#bettersmilebetterlife

2 thoughts on “ถอนฟันไปแล้วสามารถจัดฟันปิดช่องว่างได้หรือไม่?

Leave a Reply