ทำไมต้องเคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน ?

ก่อนจะจัดฟัน คุณหมอจัดฟันจะส่งเคลียร์ช่องปากให้เรียบร้อยก่อนเริ่มจัดฟันได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนการรักษาตามมาตรฐาน เพื่อเตรียมสภาพฟันให้ดีก่อนเริ่มจัดฟัน เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อแผนการจัดฟันได้ เช่น ในกรณีที่มีฟันผุลึกทะลุโพรงประสาทฟันจนต้องรักษารากฟัน อาจพิจารณาถอนฟันซี่นั้นแทนแล้วดึงฟันปิดช่องว่าง อาจต้องปักสกรูช่วยดึงฟัน หรืออาจต้องเปลี่ยนแผนการรักษา ดังนั้นจึงควรเตรียมช่องปากให้เรียบร้อยก่อนเริ่มจัดฟัน นอกจากนี้ หากติดเครื่องมือจัดฟันไปก่อน เวลาที่เคลียร์ช่องปาก คุณหมอจะทำการรักษาได้ยากขึ้นเนื่องจากมีเครื่องมือจัดฟันติดอยู่ ขัดขวางการทำงานได้

Siamdent Dental Clinic

มุ่งสร้างรอยยิ้มให้คุณเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

Better smile, better life

Leave a Reply