Non-vital Tooth Bleaching

Non-vital Tooth Bleaching หรือ Internal tooth bleaching คือการฟอกสีฟันจากด้านในตัวฟัน สำหรับฟันที่รักษารากแล้ว เป็นการฟอกสีฟันเฉพาะซี่นั้นๆ แตกต่างจากการฟอกสีฟันด้านนอกทั่วไปที่จะฟอกสีฟันทั้งปาก

ฟันที่ตายมักมีสีคล้ำขึ้น สามารถทำการรักษาโดยการรักษารากฟัน แต่สีของตัวฟันจะมีสีคล้ำอยู่ จึงควรทำการฟอกสีฟันจากด้านในตัวฟัน ซึ่งอาจให้สีที่สว่างขึ้น แต่อาจไม่เหมือนฟันข้างเคียงได้ 100%

แต่ในบางกรณีที่เนื้อฟันเหลือน้อยอาจพิจารณาทำครอบฟันเพื่อความแข็งแรง ก็ไม่จำเป็นต้องฟอกสีฟันด้านใน เนื่องจากการทำครอบฟัน คุณหมอจะเทียบสีจากฟันข้างเคียงเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดค่ะ

Siamdent Dental Clinic

มุ่งสร้างรอยยิ้มให้คุณเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

Better smile, better life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s