จัดฟันรอบ 2 ดีไหม จัดเสร็จเร็วกว่าไหม ราคาถูกลงไหม ?

หลายๆท่านที่เคยจัดฟันมาแล้ว ผ่านไปนานปีฟันเริ่มไม่สวยเหมือนตอนถอดเหล็กจัดฟันใหม่ๆ
บางคนฟันเริ่มซ้อน ฟันล้ม ฟันห่าง ฟันยื่นขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์อย่างสม่ำเสมอหรือทำรีเทนเนอร์หาย เพราะโดยปกติแล้วฟันมีโอกาสเคลื่อนที่ได้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเคยจัดฟันมาก่อนหรือไม่ก็ตาม ขึ้นกับแรงต่างๆที่มากระทำกับฟัน เช่น แรงจากลิ้นดุนฟัน แรงจากริมฝีปากกดฟัน แรงจากการเคี้ยวอาหาร ฟันคุดขึ้นเบียดดันฟัน เป็นต้น หรืออาจเป็นกระบวนการเคลื่อนของฟันมาด้านหน้าตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากเนื้อเยื่อรอบๆฟันที่พยายามดึงฟันกลับสู่ตำแหน่งเดิมก่อนจัดฟันโดยเฉพาะช่วงแรกหลังการจัดฟัน จึงต้องใส่รีเทนเนอร์ตลอดเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี จากนั้นจึงค่อยลดระยะเวลาใส่รีเทนเนอร์เฉพาะตอนกลางคืนได้

เมื่อฟันเริ่มเปลี่ยนตำแหน่งไปแล้ว หากต้องการแก้ไข การทำรีเทนเนอร์ใหม่จะไม่สามารถแก้ให้ฟันกลับมาเรียงสวยเหมือนเดิมได้ การทำรีเทนเนอร์ใหม่จะช่วยได้แค่คงสภาพฟัน ณ ปัจจุบัน ไม่ให้ฟันเคลื่อนไปมากกว่าเดิม แต่หากต้องการให้ฟันเรียงตัวดี สบฟันดี ก็จำเป็นต้องจัดฟันใหม่

ทั้งนี้การจัดฟันรอบ 2 นี้ อาจจะใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหรือมากกว่าจัดฟันรอบแรกก็ได้ ขึ้นกับว่าสภาพฟันเป็นอย่างไร จัดฟันรอบแรกมาได้ดีหรือไม่ หากจัดฟันรอบแรกมาไม่ดี การจัดฟันรอบ 2 อาจใช้ระยะเวลานานกว่าเดิม เนื่องจากเป็นเคสจัดแก้ มีความซับซ้อนมากขึ้น ยากกว่าการจัดรอบแรก อาจต้องปักสกรูช่วยดึงฟัน หรือใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆมาช่วยในการรักษา หรืออาจต้องถอนฟันเพิ่มเติม ขึ้นกับปัญหาที่พบและแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

หากท่านใดสนใจจัดฟันรอบ 2 แนะนำให้มาปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันเพื่อตรวจและวางแผนการรักษาก่อน ซึ่งควรหาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ผลการรักษาออกมาดีที่สุด ไม่ต้องหาที่จัดฟันรอบ 3,4,5 ต่อไปอีกนะคะ

Siamdent Dental Clinic
มุ่งสร้างรอยยิ้มให้คุณเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
Better smile, better life

Leave a Reply