จัดฟันต้องถอนฟันไหม?

ในการจัดฟัน อาจต้องมีการถอนฟันร่วมด้วย เพื่อหาช่องว่างในการเรียงตัวของฟันแก้ฟันซ้อน ฟันยื่น ฟันเบี้ยว แต่บางกรณีก็ไม่จำเป็นต้องถอนฟัน เช่น ฟันซ้อนเล็กน้อย ฟันห่าง ฟันงุ้ม เป็นต้น โดยหาพื้นที่ในการเรียงตัวของฟันได้จากการขยายขากรรไกร การกรอลดขนาดฟันหรือตะไบฟัน หรืออาจปักสกรูดึงฟันถอยไปด้านหลัง ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะการสบฟันที่ผิดปกติของแต่ละคน และแผนการรักษาของทันตแพทย์จัดฟัน

สำหรับท่านที่กำลังจะจัดฟัน อาจสงสัยว่าแล้วฟันของตนเองนั้นจะต้องถอนฟันไหม แนะนำให้เข้ามาปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันเพื่อตรวจและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับฟันของท่านก่อนค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s