จัดฟันต้องถอนฟันไหม?

ในการจัดฟัน อาจต้องมีการถอนฟันร่วมด้วย เพื่อหาช่องว่างในการเรียงตัวของฟันแก้ฟันซ้อน ฟันยื่น ฟันเบี้ยว แต่บางกรณีก็ไม่จำเป็นต้องถอนฟัน เช่น ฟันซ้อนเล็กน้อย ฟันห่าง ฟันงุ้ม เป็นต้น โดยหาพื้นที่ในการเรียงตัวของฟันได้จากการขยายขากรรไกร การกรอลดขนาดฟันหรือตะไบฟัน หรืออาจปักสกรูดึงฟันถอยไปด้านหลัง ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะการสบฟันที่ผิดปกติของแต่ละคน และแผนการรักษาของทันตแพทย์จัดฟัน

สำหรับท่านที่กำลังจะจัดฟัน อาจสงสัยว่าแล้วฟันของตนเองนั้นจะต้องถอนฟันไหม แนะนำให้เข้ามาปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันเพื่อตรวจและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับฟันของท่านก่อนค่ะ

Leave a Reply