เพลทจัดฟัน คืออะไร?

เพลทจัดฟัน หรือ Orthodontic plate เป็นเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ ใส่เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆในการจัดฟัน ขึ้นกับเทคนิคและแผนการรักษาของทันตแพทย์จัดฟัน

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. Passive plate เป็นเพลทที่ไม่มีแรงกระทำต่อฟัน เช่น เพลทยกการสบฟัน (biteplate) ใส่เพื่อแก้ฟันสบลึกหรือยกการสบฟันให้ลอยสูงขึ้นแก้ฟันสบคร่อม เป็นต้น
  2. Active plate มีส่วนประกอบของเพลทที่ให้แรงกระทำต่อฟัน เช่น สปริงหรือสกรู เพื่อให้ฟันเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการ เช่น สกรูขยายขากรรไกรที่แคบให้กว้างขึ้น สปริงดันฟันที่หุบเข้าไปให้ออกมา

สำหรับคนไข้ที่ต้องใส่เพลทจัดฟัน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด และแปรงทำความสะอาดเพลทจัดฟันด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ ในบางกรณีอาจต้องใส่ทานอาหารด้วยซึ่งจะต้องค่อยๆปรับตัวให้ชินกับการเคี้ยวบนเพลทจัดฟัน จึงต้องอาศัยความร่วมมือของคนไข้ในการใส่เครื่องมือ จึงจะได้ผลสำเร็จในการรักษา

ทั้งนี้บางเคสอาจใส่เพลทจัดฟันอย่างเดียว หรือใส่เพลทจัดฟันร่วมกับการจัดฟับแบบติดแน่น ขึ้นกับการสบฟันที่ผิดปกติของคนไข้แต่ละราย แนะนำให้ปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันเพื่อตรวจและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายนะคะ

Siamdent Dental Clinic

มุ่งสร้างรอยยิ้มให้คุณเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

Better smile, better life

One thought on “เพลทจัดฟัน คืออะไร?

Leave a Reply