Gutta percha tracing คืออะไร?

Gutta percha tracing เป็นเทคนิคในการวินิจฉัยโรคที่มีตุ่มหนองเพื่อหาสาเหตุว่ามาจากซี่ใด โดยฉีดยาชาแล้วสอดแท่งกัตตาเปอร์ชาเข้าไปและ x-ray ดูว่ารอยโรคปลายรากอยู่ที่ซี่ไหน

ตัวอย่างเคสในรูปนี้ มีเหงือกบวมเป็นหนองที่ซี่ฟันกรามน้อย แต่ฟันมีการตอบสนองดีอยู่ คุณหมอจึงทดสอบโดยทำ gutta percha tracing จึงพบว่าสาเหตุมาจากรอยโรคปลายรากซี่ฟันกรามที่ติดกัน จึงทำให้สามารถวินิจฉัยและให้การรักษาได้ถูกต้องค่ะ

หากไม่วินิจฉัยให้ดี อาจรักษารากฟันกรามน้อยไป แต่หนองไม่หาย เนื่องจากสาเหตุมาจากฟันกรามอีกซี่ จึงทำให้ยังมีการติดเชื้อคงอยู่ค่ะ

#siamdent #ทำฟัน #จัดฟัน #guttaperchatracing #oralsurgery #drkittikorn #bettersmilebetterlife

Leave a Reply