ใส่รีเทนเนอร์นานแค่ไหน?

รีเทนเนอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยคงสภาพฟันให้ฟันอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วฟันคนเราสามารถขยับเคลื่อนตัวได้อยู่ตลอดเวลา เมื่อระยะเวลาผ่านไปฟันอาจจะซ้อนเกมากขึ้น ฟันล้ม ฟันห่าง ฟันยื่นขึ้น เป็นต้น ขึ้นกับแรงต่างๆที่มากระทำกับฟัน เช่น การเคลื่อนตัวมาด้านหน้าของฟัน นิสัยลิ้นดุนฟัน ฟันคุดขึ้นเบียดดันฟัน เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเราจัดฟันเสร็จแล้วมีฟันที่เรียงตัวสวย องศาฟันดี การสบฟันดี ก็ควรใส่รีเทนเนอร์อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ 6 เดือนถึง 1 ปีแรกหลังจัดฟันเสร็จ ควรใส่รีเทนเนอร์ตลอดเวลายกเว้นเวลาทานอาหารและแปรงฟันเท่านั้น เพื่อรอให้เนื้อเยื่อรอบๆฟันปรับตัวเข้ากับฟันในตำแหน่งใหม่ หลังจากนั้นจึงใส่รีเทนเนอร์เฉพาะตอนนอนได้ ซึ่งสามารถใส่ไปได้เรื่อยๆตราบที่เราต้องการให้ฟันยังคงเรียงตัวสวยอยู่ ทั้งนี้ระยะเวลาในการใส่ขึ้นกับทันตแพทย์จัดฟันแนะนำสำหรับแต่ละเคสด้วยค่ะ แนะนำให้ปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันสำหรับแต่ละบุคคลค่ะ

ตัวอย่างเคสฟันซ้อนเกมาก มีฟันสบคร่อม ได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันให้ฟันเรียงตัวสวย การสบฟันดีเป็นปกติ หลังจากนั้นผ่านไป 1 ปีก็ยังพบว่าตำแหน่งฟันและการสบฟันยังดีอยู่ เนื่องจากจัดฟันออกมาได้ดี มีองศาฟันที่เหมาะสม ไม่มีจุดสบกระแทก ฟันสบสนิทดี และผู้ป่วยมีวินัยในการใส่รีเทนเนอร์สม่ำเสมอจึงทำให้ผลการจัดฟัน stable ดี ฟันสวยไปตลอดค่ะ

Leave a Reply