ช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟัน (Black Triangle)

ช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟัน เกิดจากเหงือกร่นบริเวณซอกฟัน จึงเห็นเป็นรูสามเหลี่ยมสีดำ เรียกว่า black triangle มักพบได้หลังการขูดหินปูนซึ่งการขูดหินปูนไม่ได้ทำให้เหงือกร่น แต่เชื้อโรคที่สะสมในหินปูนเป็นสาเหตุที่ทำให้เหงือกร่น แต่เนื่องจากหินปูนปิดไว้อยู่จึงมองไม่เห็นรู หลังจากขูดหินปูนออกจึงเห็นเป็นรูห่างเกิดขึ้นได้ หรืออาจพบได้หลังการจัดฟัน ในลักษณะเคสฟันซ้อนเก ฟันเบียดชิดกันจึงไม่มีเหงือกขึ้นมาระหว่างฟัน หลังจากฟันเรียงตัวเรียบขึ้นจึงเห็นเป็นรูสามเหลี่ยมระหว่างฟันได้

การรักษาสามารถแก้ได้ด้วยการจัดฟันโดยทำการกรอแต่งด้านข้างฟันให้ตรงขึ้นและจัดฟันดึงให้ฟันชิดกันทำให้ช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟันเล็กลง หรืออาจทำการอุดปิดช่องว่างระหว่างฟันให้ชิดกันมากขึ้นแต่ฟันจะมีขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งนี้วิธีการรักษาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะขนาดรูปร่างฟันและการสบฟัน แนะนำให้ปรึกษาทันตแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะ

#siamdent #ทำฟัน #จัดฟัน #อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน #bettersmilebetterlife

Leave a Reply