สิทธิประกันสังคม ทำฟันเบิกได้ 900 บาท/ปี

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1-900-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษาทันตกรรม เบิกได้คนละ 900 บาทต่อปี โดยสำรองเงินจ่ายเงินไปก่อนและยื่นเรื่องเบิกเงินกับสำนักงานประกันสังคมภายหลัง โดยจะยื่นเบิกครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้

ใกล้สิ้นปีแล้ว อย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันนะคะ

contact-info1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s