ฟันเคลื่อนที่ได้อย่างไร?

ตามปกติฟันคนเราจะอยู่ในกระดูกเบ้าฟัน ซึ่งกระดูกก็มีความแข็ง แต่เวลาจัดฟัน ทำไมฟันถึงเคลื่อนที่ผ่านกระดูกไปได้ นั่นเป็นเพราะ “เซลล์” รอบๆรากฟันของเรานั่นเอง

รอบๆรากฟันจะมีเซลล์ต่างๆมากมาย และมีเอ็นยึดปริทันต์ที่ยึดรากฟันกับกระดูกเบ้าฟันไว้ ในการจัดฟันจะมีแรงดึงฟันไปในทิศทางต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดการขยับเคลื่อนของฟันและรากฟันไป ซึ่งเซลล์รอบๆรากฟันนี้จะถูกกระตุ้นและเหนี่ยวนำให้เกิดการละลายตัวของกระดูกในด้านที่ฟันจะเคลื่อนไป ส่วนอีกด้านที่ฟันเคลื่อนออกมาจะเกิดช่องว่างที่กว้างขึ้น ซึ่งเซลล์ในบริเวณนี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างกระดูกตามมา ทำให้ฟันเคลื่อนไปอยู่ในตำแหน่งใหม่ โดยที่มีกระดูกรอบๆรากฟันดังเดิม

จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนของฟันจะต้องอาศัยกระบวนการในการละลายตัวของกระดูกและการสร้างกระดูกรอบๆรากฟัน ซึ่งต้องใช้แรงเคลื่อนฟันอย่างเหมาะสม และต้องใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนฟันเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งอาจเคลื่อนช้าหรือเร็วขึ้นกับแต่ละบุคคลได้ค่ะ

Siamdent Dental Clinic

มุ่งสร้างรอยยิ้มให้คุณเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

Better smile, better life

Leave a Reply